Liên hệ

Thông tin liên hệ chủ website Đá Gà Blog

Địa chỉ Email: dagablog@gmail.com

SĐT: 09876543211

Facebook: Đá Gà Blog

Youtube: Đá Gà Blog

Địa chỉ: Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Một số thông tin của Blog sẽ được giữ bí mật nhằm tránh phiền toái của người dùng. Hãy trực tiếp gửi thư về Email để có phản hồi sớm nhất.

Cảm ơn tất cả các bạn.